index_02.jpg index_03.jpg index_05.jpg  
index_07.jpg index_08.jpg index_09.jpg index_10.jpg index_11.jpg index_12.jpg index_13.jpg index_14.jpg
index_15.jpg
index_16.jpg index_17.jpg
index_18.jpg
Akademickie Stowarzyszenie Onkologiczne jest organizacją społeczną, której głównym celem działania jest poprawa wyleczalności nowotworów złośliwych w Polsce.
Stowarzyszenie zostało powołane pod patronatem Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku, a jego członkami są lekarze, studenci medycyny, informatycy oraz prawnicy. Swoje cele realizujemy między innymi przez akcje oświatowe (witryny internetowe, wydawnictwa, broszury itp) oraz wspomaganie kształcenia lekarzy i studentów medycyny (programy stypendialne, konferencje naukowe).
Staramy się we wszystkich naszych działaniach dotrzeć do jak największej grupy ludzi, by zapewnić im jak największą wiedzę, a dzięki temu uzyskać jak najwcześniejsze wykrycie choroby.